Hội Bảo vệ Môi trường và Sức khỏe - Một tổ chức Phi Chính phủ kịp ra đời hợp lòng dân ý Đảng

 

 

Trong thời điểm đất nước còn hứng chịu nhiều hiếm hoạ do biến đổi khí hậu và các hiện tượng aninô và lồng kính gây ra. Theo yêu cầu của các nhà khoa học và ý kiến mọi tầng lớp nhân dân nhất là những nhà nghiên cứu và có kinh nghiệm trong việc sử dụng cây con thuốc để chăm sóc sức khoẻ . Với hơn 300 nhà thuốc – các nghiên cứu cây con thuốc của các vũ viễn – đặc biệt đối với các nhà khoa học của Cục Quân y – Bộ Quốc Phòng – nên Hội Bảo vệ Môi trường và Sức khoẻ ra đời.

Được sự hỗ trợ về khoa học của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam.

Ngày 19 tháng 3 năm 2017 . Đại Hội Lần thứ nhất và lễ ra mắt Hội Bảo vệ Môi Trường và Sức Khoẻ Việt Nam chính thức ra mắt và hoạt động.

Do có chức năng và nhiệm vụ được thể hiện rõ nét và duy trì điều lệ hoạt động và tôn chỉ mục đích, hội tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế chuyên nghiên cứu và đánh giá biến đổi khí hậu ảnh hưởng môi trường nước ta, xây dựng được những chương trình cụ thể sát thực trạng của tình hình môi trường Việt Nam phù hợp cuộc sống của nhân dân . Vì vậy thương hiệu của nó đã lan toả khắp mọi miền Tổ quốc do hợp ý Đảng lòng dân,nên được các đ/c Lãnh đạo Đảng và các cơ quan chức năng ủng hộ và động viên kịp thời.

Trong quá trình thực hiện đã tập hợp những nhà khoa học giỏi có kinh nghiệm trong hai lĩnh vực môi trường và sức khoẻ và mối liên hệ tác động qua lại giữa các ngành môi trường và các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ .

Định hướng trong tương lai :

  1. Hội bảo vệ môi trường và Sức khoẻ Việt Nam
  2. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học
  3. Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ
  1. Xây dựng chiến lược nghiên cứu của  hai lĩnh vực Môi trường và Sức khoẻ
  2. Hội tụ được các nhà khoa học và các nhà hoạch định chiến lược đồng thời phát huy tiềm năng trong cả nước xây dựng sức mạnh tổng hợp để thực hiện và tư vấn cho các lãnh đạo trong họach định đường lối chính sách phù hợp của đất nước.
  3. Muốn làm được điều đó phải xây dựng được và tổ chức thực hiện  thống kê các hiện tượng biến đổi khí hậu có ảnh hưởng từng vùng miền trong cả nước, xây dựng dự báo, sự ảnh hưởng đó. Để hạn chế sự thiệt hại đến cuộc sống của nhân dân đặc biệt xây dựng được ảnh hưởng biến đổi khí hậu đối với các tỉnh phía Nam, muốn làm tốt được điều đó cần phải phát huy nhân lực, vật lực của các tỉnh chiụ sự biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường lớn nhất. Xây dựng và thống kê được các thông số và các dữ liệu về mức độ ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tìm và xác định dữ liệu các loài cây con thuốc từng vùng miền để chăm sóc sức khoẻ tại chỗ ở các vùng đó.

Thực trạng của biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng aninô, nhà kính… ngày một diễn biến phức tạp vì vậy các nhà khoa học phải thường trực xây dựng các thông số các dữ liệu của các vùng miền.

Thông qua đó xây dựng hệ thống trên cơ sở 4.0 để mã hoá các thông số để kịp thời thông báo cho nhau mức độ và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường trong từng vùng miền khác nhau để đưa ra những biện pháp thiết thực giúp và ổn định đời sống nhân dân.

TS NB. Võ Tỉnh