CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT
NHƯ THẾ NÀO LÀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT?

NHƯ THẾ NÀO LÀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT?

09/04/2019


Công viên địa chất cũng thông báo về việc sử dụng bền vững và nhu cầu tài nguyên thiên nhiên, cho dù chúng được khai thác, khai thác hoặc khai thác từ môi trường xung quanh, đồng thời thúc đẩy sự tôn trọng môi trường và tính toàn vẹn của cảnh quan. Công viên địa chất không phải là một chỉ định lập pháp mặc dù các địa điểm di sản quan trọng trong công viên địa chất thường được bảo vệ theo luật pháp địa phương, khu vực hoặc quốc gia.  

Xem thêm ››