DI SẢN ĐỊA CHẤT
HIỂU VỀ DI SẢN ĐỊA PHƯƠNG

HIỂU VỀ DI SẢN ĐỊA PHƯƠNG

09/04/2019


Kho di sản địa phương của một quốc gia chứa thông tin về nhiều địa điểm có ý nghĩa di sản địa phương đó . Danh sách này bao gồm một loạt các tòa nhà công cộng và tư nhân và các địa điểm bao gồm công viên, nhà ở, cửa hàng, nhà thờ, trường học và di tích. Những nơi được bao gồm trong Kho di sản địa phương chứng minh lịch sử phát triển của Thành phố đó .... và những câu chuyện về cộng đồng của nó. Tầm nhìn của Thành phố là dành cho những tòa nhà và những nơi cần được bảo vệ, nâng cao và tôn vinh.

Xem thêm ››