Như thế nào là DI SẢN KHOA HỌC

09/04/2019 | 335 |

Khoa học di sản là nghiên cứu khoa học đa ngành để cải thiện sự hiểu biết, tham gia và quản lý di sản văn hóa . Thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi sau năm 2006 khi ngày càng trở nên rõ ràng rằng các thuật ngữ bảo tồn truyền thống hơn hoặc khoa học bảo tồn phản ánh không đầy đủ các nghiên cứu về di sản văn hóa.

 

Các nhà khoa học di sản trong bảo tàng, phòng trưng bày, thư viện, lưu trữ, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu hỗ trợ bảo tồn (thường được gọi là khoa học bảo tồn), truy cập (ví dụ: phát triển các công cụ CNTT mới), giải thích, bao gồm khảo cổ học và khoa học khảo cổ (ví dụ: hẹn hò, chứng minh, quy kết), quản lý di sản (ví dụ: phát triển các công cụ và kiến ​​thức hỗ trợ các quyết định quản lý môi trường hoặc chiến lược) và sự gắn kết xã hội rộng lớn hơn với di sản (ví dụ: giá trị di sản và đạo đức). Khoa học di sản cũng là một phương tiện tuyệt vời để tham gia cộng đồng với khoa học cũng như di sản.

Khoa học di sản được coi là "chìa khóa cho sự bền vững lâu dài của di sản: đó là quản lý sự thay đổi và rủi ro và tối đa hóa lợi ích xã hội, văn hóa và kinh tế không chỉ ngày nay, mà theo cách chúng ta có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai chúng tôi đã kế thừa. "[2] Lĩnh vực nghiên cứu, trong đó khoa học di sản tạo ra một đầu vào cụ thể được công nhận là bảo tàng, phòng trưng bày, thư viện và tài liệu lưu trữ; môi trường lịch sử và khảo cổ học được xây dựng, bởi các tài liệu Chiến lược khoa học di sản quốc gia Vương quốc Anh

Các con đường sự nghiệp khoa học di sản là khác nhau. Do tính chất đa ngành của khoa học di sản, bất kỳ nền tảng học thuật nào cũng phù hợp, từ khoa học chính thức, khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội. 


Tin tức liên quan

Bình luận