Sức khỏe cộng đồng
Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng là gì ?

Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng là gì ?

23/03/2019


Truyền thông sức khỏe được coi là có liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh của sức khỏe và hạnh phúc, bao gồm phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Sự gia tăng sự nổi bật của lĩnh vực này, bên ngoài, đang diễn ra đồng thời với những phát triển quan trọng đang diễn ra, trong nội bộ, một trong số đó là tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường, xã hội và tâm lý đến hành vi và sức khỏe.

Xem thêm ››