Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng là gì ?

23/03/2019 | 410 |

Truyền thông sức khỏe được coi là có liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh của sức khỏe và hạnh phúc, bao gồm phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Sự gia tăng sự nổi bật của lĩnh vực này, bên ngoài, đang diễn ra đồng thời với những phát triển quan trọng đang diễn ra, trong nội bộ, một trong số đó là tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường, xã hội và tâm lý đến hành vi và sức khỏe.

Trước những thách thức toàn cầu đặt ra bởi các mối đe dọa lớn, các học giả và học viên truyền thông sức khỏe nhận ra tầm quan trọng của việc phòng ngừa và, với nó, cần phải hiểu hành vi của con người thông qua lăng kính của lý thuyết. Nỗ lực can thiệp để thay đổi  tập trung chủ yếu vào các mạng xã hội tương tác với nhau, tham gia vào  xã hội ...

 

Cân nhắc can thiệp đến  bệnh nhân trong một nghề nghiệp điển hình. Nếu được xem như một thủ tục chăm sóc sức khỏe, phỏng vấn bệnh nhân là thủ tục được sử dụng phổ biến nhất mà bác sĩ lâm sàng sẽ sử dụng. Tuy nhiên, đào tạo truyền thông cho các bác sĩ lâm sàng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trong lịch sử đã nhận được ít sự quan tâm hơn trong suốt quá trình đào tạo so với các nhiệm vụ lâm sàng khác.

Nhận thức của bệnh nhân về chất lượng chăm sóc sức khỏe mà họ nhận được phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng tương tác của họ với bác sĩ lâm sàng và  rất nhiều dữ liệu nghiên cứu hỗ trợ lợi ích của kết quả truyền thông và sức khỏe hiệu quả cho bệnh nhân và các nhóm chăm sóc sức khỏe. Sự kết nối mà bệnh nhân cảm thấy với bác sĩ lâm sàng của mình cuối cùng có thể cải thiện sức khỏe qua trung gian thông qua việc tham gia chăm sóc, tuân thủ điều trị và tự quản lý bệnh nhân. 

Vì thế , Truyền thông sức khỏe là nghiên cứu và thực hành truyền đạt thông tin quảng cáo về sức khỏe, như trong các chiến dịch y tế công cộng, giáo dục sức khỏe và giữa bác sĩ và bệnh nhân. Mục đích của việc phổ biến thông tin sức khỏe là ảnh hưởng đến các lựa chọn sức khỏe cá nhân bằng cách cải thiện kiến thức về sức khỏe


Bình luận