Đào tạo SHTT việc cấp bách cho các Doanh nghiệp

26/03/2019 | 355 |

Trong cuộc sống hiện đại, thuật ngữ SHTT đang được sử dụng ngày càng rộng rãi nhưng sự hiểu biết về nó lại còn quá khiêm tốn. Rất nhiều người, trong đó có không ít người của doanh nghiệp khi nhắc đến Luật SHTT thì chỉ biết đó là một khái niệm pháp lý rất mơ hồ mà chưa ý thức được tầm quan trọng của nó đối với đời sống xã hội.

Ông đã miệt mài đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho việc đào tạo kiến thức Luật SHTT trong các doanh nghiệp.

 

Tiến sĩ Mộc Quế

Lặng lẽ vẫn trôi và dòng đời luôn luôn vận động, sự vận động muôn đời của quy luật tự nhiên. Dòng vận động ấy sẽ cuốn trôi tất cả những gì lạc hậu, xóa mờ đi những thứ cản trở quá trình tiến lên của nền văn minh nhân loại. Theo thời gian, cuộc sống sẽ chắt lọc ra những gì tinh tuý nhất để phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội. SHTT là một trong những công cụ tiên tiến và hữu ích góp phần không nhỏ trong việc phát triển nền kinh tế xã hội. Do đó để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển thì hơn bao giờ hết công tác đào tạo, nâng cao kiến thức về SHTT đối với các doanh nghiệp là vấn đề then chốt và cần kíp.


Thực trạng đào tạo Luật SHTT cũng có thiên hình vạn trạng. Đào tạo như thế nào để vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa truyền đạt các kiến thức của Luật SHTT đạt hiệu quả cao là cả một bài toán chưa có lời giải thỏa đáng. Ts. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Luật Tp. HCM cũng bày tỏ: Luật SHTT đã được đưa vào chương trình giảng dạy dưới hình thức kiến thức tự chọn và bắt buộc. Các vấn đề liên quan đến SHTT được giảng dạy tại 3 khoa: Luật Dân sự, khoa Quốc tế và khoa Thương mại. Tuy nhiên, thời lượng tiết học cho cả kiến thức bắt buộc và tự chọn ở cả 3 khoa còn rất khiêm tốn so với các môn học khác. Mặt khác, giữa các khoa lại không có sự kết nối kiến thức về SHTT một cách có hệ thống để người học có thể vận dụng và phát triển kiến thức đã học nên tuy đã được giảng dạy về SHTT nhưng sinh viên chỉ có thể có các hiểu biết thông thường về SHTT còn khả năng làm việc cho các doanh nghiệp trong những lĩnh vực liên quan tới SHTT thì hầu như không có. Sinh viên cũng chưa có nhận thức đúng mức về lợi ích có thể khai thác được từ kiến thức về SHTT cho hoạt động nghề nghiệp sau này.

 Dự án tuyên truyên luật sở hữu trí tuệ đang phát trên Đài PT-TH Các Địa phương


Vậy vấn đề mấu chốt đặt ra trong công tác đào tạo Luật SHTT đối với các doanh nghiệp trong thời đại hội nhập là gì? Phần lớn ý kiến mà chúng tôi nhận được đều cho rằng trở ngại lớn nhất để thay đổi và nâng cao vị thế của Luật SHTT trong các doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào cách nhìn, cách quan niệm về việc giảng dạy, đào tạo lĩnh vực này như một chuyên khoa riêng biệt. Các doanh nghiệp cần phải thường xuyên mở các khóa tập huấn kiến thức SHTT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên để họ có đủ năng lực và trình độ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện được điều này thì sự quan tâm của nhà nước, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp là những yếu tố cơ bản tạo nên thành công.


Với tư cách là Viện trưởng Viện Quản trị Doanh nghiệp TP. HCM, trong thời gian qua TS. Mộc Quế đã miệt mài đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho việc đào tạo kiến thức Luật SHTT trong các doanh nghiệp. Nhiều và rất nhiều các kiến thức quý báu đã được Tiến sĩ nhiệt tình truyền giảng đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao tri thức SHTT cho các doanh nghiệp như: Kiến thức về xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, sở hữu công nghiệp, phương pháp quản lý hiện đại trong SHTT và nền kinh tế mới, độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,... Bàn về vấn đề đào tạo kiến thức Luật SHTT, TS. Mộc Quế cho biết: Ở nhiều nước trên thế giới, việc giảng dạy về Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) trong các trường đại học, cao đẳng, nhất là những trường đào tạo sinh viên ngành luật rất được chú trọng. Trong khi đó, ở Việt Nam, việc đào tạo bài bản và có hệ thống về Luật SHTT trong các trường đại học chưa được triển khai, giảng dạy về SHTT chưa trở thành hướng đào tạo được coi trọng, do vậy cũng chưa xây dựng được các chuẩn mực trong chương trình đào tạo, khung chương trình và nội dung cụ thể...


Tin tức liên quan

Bình luận