Lãnh đạo có tâm không ngồi chờ cơ chế!

22/03/2019 | 368 |

Ông có mặt trên mọi nẻo đường, từ các lớp giảng dạy cho cán bộ đoàn thể đến người nông dân; ông xuống tận xóm làng, tận tình chia sẻ, hướng dẫn kỷ năng làm giàu cho nông dân.

Lãnh đạo có tâm không ngồi chờ cơ chế!

Ông có mặt trên mọi nẻo đường, từ các lớp giảng dạy cho cán bộ đoàn thể đến người nông dân; ông xuống tận xóm làng, tận tình chia sẻ, hướng dẫn kỷ năng làm giàu cho nông dân.

hatinh24h.org.vn/lanh-dao-co-tam-khong-ngoi-cho-co-che/ 

 


Tin tức liên quan

Bình luận