HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

24/07/2020 | 445 |

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Tháng 1: TW Hội triển khai lớp nòng cốt về khoa học địa sinh học, bộ môn Tìm kiếm năng lượng giúp cân bằng môi sinh

3d62ca9465809fdec691.jpg

Hình TS Mộc Quế - Kỉ lục gia Thế giới – Phó chủ tịch TW Hội

Lớp địa sinh học – đào tạo chuyên viên tư vấn (tháng 1, 2, 3/2020)

Tháng 2: Tết và dịch COVID nhưng dù giãn cách, 1 tuần 1 lần, lớp sư phạm vẫn thực hiện với sự bảo vệ sức khỏe và chăm lo tạo ra gương mặt truyền cảm hứng và phòng chống dịch, tự tin, thực hiện chủ trương Chính phủ

Link clip lớp học: https://www.youtube.com/channel/UCdWJT5DnOll_lfVifhPIsfQ?view_as=subscriber

Tháng 3: Tiến sĩ Mộc Quế dùbệnh nặng, thực hiện cả nước giãn cách, Tiến sĩ Mộc Quế vẫn làm việc online, và triển khai hoạt động Hội với Câu lạc bộ Bảo vệ Môi trường và Sức khỏe trực thuộc TW Hội

z1796895407825_28e745b1d57e4ca7d596ea23ce3565dc.jpg

z1739189037310_46649a51facf318ac27ceddfb6208de1.jpg

Hình CLB Bảo vệ Môi trường và Sức khỏe Tỉnh Daklak tặng khẩu trang– Hồ Thị Kim Chi, Lagivado thực hiện