BỘ TRƯỞNG NGUYỄN QUỐC TRIỆU: AN SINH XÃ HỘI SẼ CÓ BƯỚC CHUYỂN MẠNH

27/03/2019 | 348 |

Tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác y tế là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận...

Tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác y tế là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận...

Bên lề Đại hội XI, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác y tế là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận, đóng góp cho Văn kiện.

Thưa Bộ trưởng, Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước trên một lĩnh vực ảnh hưởng rộng lớn đến toàn dân, đó là vấn đề sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số. Đoàn đại biểu của Bộ Y tế sẽ mang điều gì đến đóng góp cho chương trình nghị sự cũng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 mà dự thảo Văn kiện đã đề ra?

- Đại hội Đảng XI lấy tiêu đề là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Như vậy, công cuộc đổi mới của Đảng sẽ tiến hành quyết liệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế.

Đoàn đại biểu của ngành Y tế tham dự Đại hội lần này có 10 đồng chí, sẽ thảo luận, góp ý cho Văn kiện Đại hội. Một trong những nội dung quan trọng của lĩnh vực y tế  được đưa vào dự thảo Văn kiện  trình Đại hội XI đó là chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2015.

Trong giai đoạn này, sẽ tập trung tăng cường công tác y tế dự phòng, đẩy mạnh phát  triển, mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, để dịch vụ y tế đến gần dân nhất, phục vụ tốt nhất công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Xây dựng hệ thống y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh, để nhân dân không phải vượt tuyến, vừa tốn kém, khó khăn đi lại, vừa gây quá tải cho các cơ sở tuyến trên; Tăng cường đầu tư để nâng cao trình độ y tế, xây dựng các trung tâm y tế chất lượng cao ngang tầm với khu vực và trên thế giới, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao.

Ngành y tế cũng sẽ duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần cải thiện đời sống, thể trạng, sức khỏe của người dân. Tăng cường cung ứng thuốc và phát triển nền công nghiệp dược, sao cho người dân có đủ cơ số thuốc dùng với giá thành hợp lý.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, một trong những vấn đề cần giải quyết đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bộ trưởng đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong giai đoạn tới?

- Một trong những thách thức mà ngành y tế phải đối mặt đó là tỷ số giới tính khi sinh bước vào mức cao, tăng nhanh. Năm 2006 là 110 bé trai/100 bé gái, đến năm 2010 là 111 bé trai/100 bé gái. Đây là dấu hiệu không tốt cho chất lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực sau này. Mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đã trở thành vấn đề hệ trọng của quốc gia, là vấn đề khó khăn, phức tạp và lâu dài. Việc tìm ra nguyên nhân để xây dựng giải pháp phù hợp là rất bức thiết.

Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua cũng đã có nhiều chính sách tuyên truyền, giáo dục cũng như biện pháp quản lý cụ thể để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tinh khi sinh. Công tác y tế giai đoạn 2011-2015 cũng sẽ tập trung nhiều ưu tiên, nguồn lực để giải quyết vấn đề này.

Thưa Bộ trưởng, Đại hội XI của Đảng lần này với nhiều điểm đổi mới, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Bộ trưởng kì vọng gì về sự phát triển của đất nước sau kì Đại hội này?

- Theo tôi, vấn đề an sinh xã hội, cụ thể là giáo dục, y tế, công ăn việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội cũng như  khả năng chăm sóc sức khỏe nhân dân sẽ có nhiều bước chuyển biến mạnh sau Đại hội.

Kinh tế xã hội phát triển thì an sinh xã hội mới có cơ hội phát triển. Chính vì vậy, với sự đổi quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà Văn kiện đại hội của Đảng đã đề ra thì y tế cũng có cơ hội được đầu tư, tăng cường về chủ trương, nguồn lực để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Xin cảm ơn Bộ trưởng!

(Gia đình & Xã hội ).


Tin tức liên quan

Bình luận