Chương trinh Vì một Việt Nam xanh, sạch, khỏe, đẹp có 6 dự án