Chương trình Vì một Việt Nam xanh sạch khỏe đẹp có 6 dự ánNâng cao ý thức vì thành phố sạch, xanh

Nâng cao ý thức vì thành phố sạch, xanh

11/06/2020


Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không thải bỏ rác ra đường, kênh rạch đã được các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM triển khai và bước đầu đạt những kết quả tích cực. 

Xem thêm ››