DI SẢN NHÀ KHOA HỌC
Gương người tốt việc tốt :  PGS.TS Nguyễn Đức Khiển là nhà khoa học, là nhà giáo, là nhà báo= Một tấm lòng nhân hậu hiếu nghĩa

Gương người tốt việc tốt : PGS.TS Nguyễn Đức Khiển là nhà khoa học, là nhà giáo, là nhà báo= Một tấm lòng nhân hậu hiếu nghĩa

18/06/2019


PGS.TS Nguyễn Đức Khiển nguyên là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội – là nhà giáo giỏi – nhà báo tài ba. Trong suốt gần 25 năm của Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ số nào ông cũng có bài đăng các bài ông viết là những bài báo khoa học sâu đã đóng góp không nhỏ để phục vụ cho các đề tài khoa học, đặc biệt là hai lĩnh vực lớn Môi trường và Sức khoẻ

Xem thêm ››

Như thế nào là DI SẢN KHOA HỌC

Như thế nào là DI SẢN KHOA HỌC

09/04/2019


Khoa học di sản là nghiên cứu khoa học đa ngành để cải thiện sự hiểu biết, tham gia và quản lý di sản văn hóa . Thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi sau năm 2006 khi ngày càng trở nên rõ ràng rằng các thuật ngữ bảo tồn truyền thống hơn hoặc khoa học bảo tồn phản ánh không đầy đủ các nghiên cứu về di sản văn hóa.

Xem thêm ››